Actualităţi şi anunturi de evenimente:

Întâlnire lunară, începând de la ora 1900
Informaţii Coronavirus:
Fluxul de informaţii în Social-Media pe tema Coronavirus este extrem de mare iar majoritatea acestora nu provin din surse oficiale şi favorizeaza astfel aparitia unor teorii conspiratorii şi instaurarea panicii. Cei de la Împuternicitei Guvernului Federal pentru Migraţie, Refugiaţi şi Integrare Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE au lucrat saptamâna trecută intensiv la intocmirea unei pagini cu informatii oficiale pe tema coronavirus pentru românii din Germania:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/informa%C8%9Bii-coronavirus

Informatiile sunt în limba română şi sunt constant actualizate de câtre acestia.Depindem de ajutor: Vǎ putem comunica date interesante numai dacǎ acestea ne sunt anunţate prin e-mail!